top of page

Mos

Zorg dragen voor het milieu vinden wij heel belangrijk, we proberen dit ook aan de kinderen mee te geven.
Bewijs hiervan is dat wij de trotse eigenaars zijn van de drie 'MOS' logo's!

Hoe praktiseren wij dat?

Enkele voorbeelden:
 

  • alle afval wordt op school gesorteerd;
     

  • om de afvalberg op school te verkleinen raden wij aan om water in een herbruikbare drinkfles mee te geven.
    (Geen blikjes, brikjes, glazen flesjes of plastiek flesjes met water!)
     

De leerlingen worden er attent op gemaakt om zuinig om te springen met water en energie.
Hiervoor worden in de klas verantwoordelijken aangesteld. In de lagere school heeft de gemeente geïnvesteerd in de opvang van hemelwater om dit te hergebruiken. Zodra er middelen zijn investeert de school in een regenwaterpomp zodat de toiletten gespoeld worden met regenwater.
 

 

bottom of page