top of page

Visie

 


 

 

 

Wat bedoelen we met WELBEVINDEN?

Inzetten op hoog welbevinden en welbehagen door positieve bevestiging. Zelfvertrouwen stimuleren.
Werken op het niveau van het kind. Gevarieerde activiteiten voor kleuter en lager, ook tijdens de middagpauze.


Je goed voelen op school = leren kan plaatsvinden.

Wat verstaan wij onder OPENHEID?

We staan open voor ideeën of positief kritische feedback van de kinderen en de ouders.
Leerlingen participeren via de leerlingenraad. De directie, de leerkrachten, het voltallig team is steeds toegankelijk.
Er heerst een open communicatie. Er is  veel participatie van de ouders.

Je mening ogen geven = leren kan plaatsvinden.

Hoe zien wij RESPECTVOL SAMEN?

Verdraagzaamheid. Beleefdheid. Positieve ingesteldheid. Waardering voor diversiteit, keuze uit verschillende geloofsovertuigingen.
Duidelijke afspraken. Praten, overleggen, compromissen sluiten. Meter- en peterschap tussen 1ste leerjaar en 6de leerjaar.

Je gewaardeerd voelen op school = leren kan plaatsvinden.

Hoe streven wij naar KWALITEIT?

Thema's en leerstof die de kinderen aanspreekt. Interactieve lessen, digitale borden vanaf de 3de kleuterklas.

Tablets in alle klassen. Actief leren. Diverse werkvormen. Lezen in kleine groepjes. Leren plannen en zelfstandig werken.
Taalprojecten. Engels in de 3de graad. Chromebooks in de 3de graad. Slaapklasje voor de kleinsten.

Je krijgt een ruim en degelijk aanbod = leren kan plaatsvinden.

 

bottom of page