top of page

Schoolvisie

We zijn een kleine, familiale en warme school waar elk kind centraal staat.

Onze school streeft ernaar om elk kind op basis van zijn capaciteiten, achtergrond, interesses en talenten zich maximaal te laten ontplooien.

Welbevinden, openheid, respect en kwaliteitsvolonderwijs zijn belangrijke kernwaarden in ons onderwijsleerproces.

Deze kernwaarden zijn verweven in onze dagelijkse klas- en schoolwerking.

Welbevinden
 

Onze leerkrachten en zorgteam hebben aandacht voor alle kinderen. We zetten dagelijks in op gedifferentieerd werken waarbij we oog hebben voor hen die extra uitdaging nodig hebben of ondersteuning.

 

Onze kleuterklassen zijn ingedeeld volgens de jongste en oudste kleuters wat ons de mogelijkheid in te spelen op de individuele ontwikkeling en noden van onze kleuters. Deze werking stelt ons in staat kleuters uit te dagen met moeilijkere opdrachten  of biedt de kans om even terug te grijpen naar een veilige en aangepaste leeromgeving. Voor onze peuters bieden wij eveneens een slaapplekje aan in de namiddag.

 

In het lager werken we  ook regelmatig klasdoorbrekend. Dit stimuleert het leren van en met elkaar.

Onze eerstejaars krijgen bij aanvang van het schooljaar een peter of meter uit het zesde om hen wegwijs te maken op onze school. Bovendien is er een uitwisseling tussen de derde kleuterklas en eerste leerjaar om de overgang te verzachten.

Tijdens de middagpauze bieden wij onze kinderen de kans zich te ontspannen via activiteiten als sport, schaken, lezen en muzische activiteiten.

 

Openheid
 

Onze school is vlot bereikbaar via (klas)mail, telefoon of gewoon  voor een babbel. Belangrijke info wordt meegedeeld via onze website, klasblogs, agenda’s en heen en weerschriftjes, sociale media, nieuwsbrief of via mail. Alle belangrijke activiteiten zijn terug te vinden op onze schoolkalender.

 

Een open mind en een brede, kritische blik op de wereld vinden wij belangrijk eigenschappen.

Onze leerlingenraad bestaat uit leerlingen van het 2de tem het 6de leerjaar. Zij worden regelmatig betrokken bij activiteiten of beslissingen op school.

Tevens vinden wij het belangrijk om met het team open te staan voor innovatie en grenzeloos over het muurtje te kijken om ons verder te professionaliseren via Erasmusmobiliteiten. Ook onze leerlingen van de derde graad krijgen deze opportuniteit aangeboden. Dankzij het Europese Erasmusproject krijgen zij de ongelooflijke kans om hun Frans in de realiteit te oefenen en tegelijkertijd kennis te maken met een ander land en cultuur.

 

Respect

Respectvol omgaan met elkaar, de natuur en materiaal vinden wij heel belangrijk.

Vanaf de kleuterklas werken wij aan deze waarden en normen via afspraken, thema’s, kringgesprekken.

Via proactieve cirkels trachten wij preventief aan de slag te gaan om onze leerlingen op een respectvolle manier te leren communiceren met elkaar, respect te hebben voor elkaars mening, verdraagzaam en zorgzaam om te gaan met onze diverse omgeving.

Onze leerlingen krijgen ook de keuze in levensbeschouwelijke vakken.

 

Kwaliteitsvolonderwijs

 

Onze school zet sterk in op de verbetering van de leeskwaliteit = LIST (Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak). Van in de kleuterklassen wordt ingezet op interactief voorlezen en het verwerven van een rijke woordenschat. Dat vormt een stevige basis en voorbereiding om goed tot lezen te komen.

In het lager wordt er 4 keer per week gelezen en dit op verschillende manieren zoals hommellezen, stillezen, tutorlezen, connect- en RALFIlezen.

 

Via de ijsbergdidactiek wordt de leerstof van wiskunde verworven door veel te handelen en te verwoorden en dit vanaf de kleuterklassen tot het einde van de lagere school.

Zo krijgen de leerlingen een dieper inzicht en komen ze makkelijker tot automatiseren.

 

Digitale middelen zijn geen doel op zich maar een middel om het leren te bevorderen en 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

We beschikken over iPads en chromebooks uitgerust met aangepaste apps of inoefensoftware. In de derde graad stimuleren we zelfstandig werken en planmatig aan de slag te gaan.

Onze oudste kleuters en lagere klassen beschikken ook allen over een digitaal bord.

 

Naast het gebruik van digitale middelen vinden wij buiten leren en bewegend leren even belangrijk.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen beter automatiseren en tot leren komen als ze bewegen en exploreren in de buitenlucht.

Onze kleuters en leerlingen trekken dus regelmatig naar buiten of naar de bewegingsruimte om leerstof  aan te brengen of te automatiseren.

Welbevinden
Openheid
Respect
Kwaliteitsvolonderwijs
bottom of page