top of page

Welbevinden / anti-pest beleid

Onze school hecht veel belang aan welbevinden. Een kind kan pas optimaal leren en ontwikkelen als het zich goed voelt in de klas, op school.

Wij werken vanaf de eerste schooldag aan het welbevinden van de kinderen en van de klasgroep. De eerste dagen wordt extra veel aandacht besteed aan 'de' groepsvorming. Gedurende het schooljaar wordt hierop verder gewerkt, ook het verschil tussen plagen / pesten wordt besproken. Een greep van wat nog aan bod komt: hoe reageer ik, wanneer moet ik reageren, hoe kom ik op voor mezelf en de ander en hoe kan ik relativeren? Enz.

 

De klas- en speelplaatsafspraken worden in overleg met de leerlingen opgesteld en gevisualiseerd zodat iedereen er steeds kan op terugvallen. De afspraken in het restaurant van de lagere school zijn opgesteld door de leerlingenraad.
Volgens noodzaak worden aanpassingen besproken en doorgevoerd. Alles staat steeds in het teken van ieders welbevinden, respect voor elkaar en de omgeving.

Elke ochtend maken de kinderen via de gevoelsmeter hun welbevinden duidelijk.
In functie van de situatie en het kind wordt hier aandacht aan besteed.

 

bottom of page